Totul despre leasingul operational | asigurari.ro

Leasing operațional pentru persoane fizice și juridice. Tot ce trebuie să știi

Trafic aglomerat.

Operațiunea de leasing în România este tratată în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 51/1997 republicată, completată și modificată prin Legile nr. 533/2004, nr. 287/2006, nr. 241/2007, nr. 93/2009 și nr.383/2009.

Leasingul este o operațiune comercialǎ prin care o parte denumită locator (sau finanțator), îi oferă celeilalte părți denumită locatar (sau utilizator), dreptul de folosință și de proprietate al unui bun contra unei plăți periodice, denumită rată de leasing. Obiectul contractului de leasing este reprezentat de un bun, achitat integral vânzătorului/producătorului de către locator/finanțator (compania de leasing).

După finalul perioadei de leasing financiar, finanțatorul are obligația de a:

 • respecta dreptul de opțiune al utilizatorului de a cumpăra bunul;
 • prelungi contractul fără a schimba natura leasingului;
 • încheia contractul.

Deși leasingul auto este una dintre cele mai comune și populare forme, acest tip de credit poate fi aplicat la o gamă variată de alte active și bunuri, inclusiv echipamente, proprietăți imobiliare, tehnologie, echipamente industriale și multe altele.

În cele ce urmează, vorbim despre tipuri de leasing, în mod particular pentru autoturisme, principiile fiind însă valabile pentru o multitudine de alte bunuri.

Ce înseamnă leasing pentru automobile și de câte tipuri este

După cum am menționat mai sus, leasingul presupune o solicitare din partea unui locatar de a folosi un bun, în cazul de față un automobil, deținut de un locator, contra unui cost prestabilit pe o anumită perioada de timp.

Există două tipuri de leasing, conform art. 7 din Codul Fiscal:

 • leasing operațional - este leasingul în care locatarul utilizează bunul și plătește o sumă pentru această utilizare, dar nu devine proprietarul bunului.
 • leasing financiar - este tipul de leasing care presupune că locatarul plătește pentru a utiliza bunul și are în plus și opțiunea de a deveni proprietarul acestuia la sfârșitul perioadei de leasing, valoarea de cumpărare fiind achitată la sfârșitul contractului de leasing și stabilită la începutul perioadei contractuale.

Pentru că nevoile pieței sunt variabile, cele două forme de leasing pot fi adaptate în mod optim pentru diverse situații. Diferențele majore sunt reprezentate de statutul locatarului, persoană fizică sau juridică, de tipul contractului dintre părți și de conținutul taxei de leasing.

👉 Alege soluțiile online de asigurare de tip RCA. Ai la dispoziție o ofertă completă din care poți selecta ceea ce ți se potrivește și ai și beneficiul de a rezolva această procedură rapid și simplu, din câteva clickuri.

Leasing operațional

Conform Codului Fiscal, leasingul operațional transferă utilizatorului atât beneficiile, cât și riscurile care vin cu dreptul de proprietate al bunului, cu excepția riscului de valorificare acelui bun. Acest risc poate apărea în 2 situații:

 • atunci când opțiunea de cumpărare nu este exercitată la începutul contractului;
 • atunci când contractul specifică returnarea bunului la finanțator la finalul contractului.

Taxa prestabilită în contract acoperă valoarea costurilor de funcționare, plata asigurărilor obligatorii și facultative de tip RCA și CASCO, a cheltuielilor pentru reparațiile necesare și a reviziilor periodice, precum și a impozitelor, uneori chiar și a taxelor de drum și a celor pe care le presupune schimbarea anvelopelor în sezonul cald/rece și a tuturor costurilor legate de mentenanța mașinii.

În funcție de nevoile clientului, contractul de leasing poate sa includă diferite particularități. Câteva din acestea sunt:

 • leasing operațional acordat persoanelor fizice;
 • leasing operațional acordat persoanelor juridice;
 • leasing operațional fără avans sau cu avans.

Leasingul operațional acordat persoanelor fizice

Deși leasingul operațional a fost gândit pentru persoane juridice, în unele cazuri, acesta poate fi accesat și de către persoane fizice, acestea din urmă primind spre utilizare mașina dorită în schimbul unei taxe care include taxele de utilizare și toate celelalte costuri ale mașinii. Valoarea taxei depinde oferta de leasing operațional, adică de durata contractului și tipul mașinii, și se stabilește între părțile contractuale.

Frecvent, durata contractului este de la 48 la 57 de luni, dar acest interval poate fi negociat pentru a se plia pe nevoile beneficiarului. Pe parcursul derulării contractului de leasing operațional pentru persoane fizice, singurul cost, cu excepția taxei de leasing operațional pentru persoane fizice, este cel al combustibilului. La finalul contractului de leasing operațional pentru persoane fizice, mașina revine în proprietatea firmei de leasing operațional.

În funcție de acordul dintre părți, la finalul contractului de leasing operațional pentru persoane fizice, mașina poate trece în posesia locatarului, acesta achitând pentru ea o valoare reziduală.

👉 Ia în calcul și asigurarea de raspundere a transportatorului, în calitate de cărăuș pentru mărfurile transportate cu vehicule, pentru că te poate pune la adăpost de riscurile și complicațiile care ar putea să apară.

Leasingul operațional acordat persoanelor juridice

Cu toate că nu este acordat la fel de frecvent ca leasingul financiar, leasingul operațional este ales în special de către persoanele juridice care dețin o flotă proprie de mașini, necesară pentru desfășurarea afacerii. Motivul este unul simplu: față de leasingul financiar, cel operațional asigură toată mentenanța pentru mașini, inclusiv taxe de drum și asigurări obligatorii sau facultative.

Așadar, din punct de vedere al costurilor, poate fi mai avantajos pentru un antreprenor să aleagă mașini în leasing operațional în România.

Un alt element care face din acest tip de leasing unul ideal pentru persoanele juridice este deductibilitatea costurilor. Conform prevederilor Codului Fiscal, persoanele juridice care folosesc mașinile luate în leasing în cadrul companiei sau afacerii pe care o desfășoară au o deducere de 100% a valorii ratei de leasing.

În cazul în care mașina sub contract de leasing operațional pentru persoane juridice este concomitent utilizată și în scop personal, deducerea este de 50%. Concret, este vorba de beneficiul scutirii la plata impozitelor în cazul mașinilor luate în leasing „pe firmă”, cu precizarea că firma trebuie să fie plătitoare de TVA.

Ca și în cazul leasingului operațional pentru persoane fizice, durata contractului variază între 48 și 57 de luni, dar poate fi mai scurtă sau mai lungă în funcție de necesitățile beneficiarului.

Leasing operațional fără avans

O distincție în plus între leasingul operațional pentru persoane fizice și cel destinat persoanelor juridice este legată de necesitatea plății unui avans. Leasingul operațional nu impune un avans persoanelor juridice care închiriază un număr mare de mașini pe un singur contract, dar poate poate cere persoanelor fizice care apelează la acest tip de leasing plata unui avans, deși aceasta nu este o normă.

Principalul motiv care generează această diferență este că persoanele juridice, implicit firmele, încheie contracte pentru flote complete, spre deosebire de persoanele fizice care solicită o singură unitate.

Diferența vine și din faptul că persoanele fizice au posibilitatea, la finalul contractului de leasing operațional pentru persoane fizice, să cumpere mașina, plătind valoarea reziduală a acesteia, care se reduce semnificativ prin plata unui avans. Contractul de leasing operațional pentru persoane fizice poate include acestă opțiune, care se negociază și se stabilește la semnarea actelor.

Avantaje și dezavantaje leasing operațional

În mod firesc, avantajele decurg din caracteristicile contractului și aduc beneficii companiilor care au nevoie de mijloace de transport. Leasingul oferă capacități pentru orice volum de marfă, dar scutește compania de investiția în mașini care poate fi importantă, mai ales atunci când există cantități mari de mărfuri sau firma este la debut.

Avantajele notabile ale leasingului operațional sunt:

 • rata fixă pe toată durata contractului;
 • flota este oferită fără necesitatea plății unui avans;
 • externalizarea integrală a mentenanței, taxelor și asigurărilor, RCA și inclusiv CASCO, plus a oricăror alte costuri de întreținere ocazionale (accidente, defecțiuni, revizii curente, ITP și schimbarea cauciucurilor);
 • acoperirea costurilor suplimentare de taxe și asigurări la transport pe rutele externe;
 • prelungirea avantajoasă a contractelor;
 • înnoirea parcului auto la nevoie;
 • deductibilitatea de 100% a ratei, din impozite pentru firmele plătitoare de TVA.

Deși beneficiile sunt importante, există și câteva dezavantaje asociate acestui tip de contract după cum urmează:

 • valoarea ridicată a ratei, prin costurile pe care le înglobează și absența avansului;
 • contractul nu este flexibil și nu poate fi modificat pe parcursul derulării lui, iar denunțarea înainte de scadență poate implica și alte costuri suplimentare;
 • impunerea unui număr de kilometri pentru fiecare mașină, care poate limita mobilitatea;
 • cotele deductibile scad dacă mașina este folosită și în alte scopuri decât cele de transport marfă;
 • nu se acordă deductibilitate la firmele care nu sunt plătitoare de TVA.
Preluare contract de leasing.

Leasing financiar - avantaje și dezavantaje

Leasingul financiar este considerată a fi varianta optimă pentru persoanele fizice. Principiul acestui tip de leasing este identic, diferențele apar în ceea ce privește detaliile contractului și taxele care sunt incluse în rata de leasing. Spre deosebire de leasingul operațional, varianta de leasing financiar trece mașina în proprietatea beneficiarului la finalul contractului.

Un contract de leasing financiar are și opțiunea prelungirii acestuia, fără a schimba natura leasingului sau a rezilia raporturile contractuale. În plus, utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârșitul perioadei de leasing, după cel puțin 12 luni din perioada contractuală. La modul general, durata de derulare a contractelor de leasing financiar poate să varieze de la câteva luni, la câțiva ani, în funcție de acordul părților.

Leasingul financiar auto impune plata unui avans la debutul contractului, care poate fi flexibil. La fel, durata derulării contractului este stabilită de cele două părți, de comun acord.

În ceea ce privește rata reziduală, ultima, aceasta poate fi achitată la încheierea contractului de leasing sau poate fi inclusă în rate pe parcursul contractului. Atunci când este cuprinsă în ratele de leasing, valoarea reziduală este de 0%.

Rata lunară este limitată la valoarea intrinsecă a mașinii și nu include alte servicii, care cad în sarcina beneficiarului.

Conform Noului Cod Fiscal, contractul de leasing financiar trebuie să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele condiții:

 • în momentul în care contractul intră în efect, toate riscurile și beneficiile de proprietate ale bunului vor fi transferate utilizatorului;
 • este specificat clar în contract că la finalul perioadei de leasing, dreptul de proprietate asupra bunului este transferat utilizatorului;
 • la momentul expirării contractului, utilizatorul are opțiunea de a cumpăra bunul. Valoarea acestuia reziduală exprimată în procente este mai mică sau egală cu diferența dintre durata normală de funcționare maximă și durata contractului de leasing, raportată la durata normală de funcționare maximă, exprimată în procente;
 • perioada de leasing depășește 80% din durata normală de funcționare maximă a bunului care face obiectul leasingului;
 • valoarea totală a ratelor de leasing, mai puțin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului.

Un dezavantaj poate fi faptul că pentru mașina în leasing financiar, care este utilizată doar în scop personal, nu există deductibilitate la plata impozitului.

👉 Responsabilitatea unei polițe facultative revine beneficiarului, în cadrul contractelor de leasing financiar. Alege varianta optimă de asigurare de tip CASCO.

Leasing operațional vs financiar

Cele două sisteme de leasing nu sunt în competiție, ci se adresează fiecare unor categorii de clienți cu interese și nevoi diferite, tocmai prin diferențele care există între ele.

Diferențele între leasingul operațional și financiar au beneficiul de a răspunde specific și pragmatic atât la nevoile unor companii mici și mari, cât și la cele ale persoanelor fizice. Tocmai diferențele sunt cele care pot orienta un client către unul dintre cele două tipuri de leasing.

Principalele criterii care diferențiază varianta operațională de cea financiară de leasing sunt:

 • mărimea flotei necesare;
 • gradul de mobilitate necesar;
 • necesitatea de a externaliza mentenanța, taxele și impozitele pentru flotă;
 • valoarea beneficiilor rezultate din deductibilitate;
 • intenția de a trece sau nu în proprietate flota sau mașina;
 • nevoia de flexibilitate a clientului față de condițiile de leasing (cel operațional este mai strict, cel financiar mult mai flexibil).

Acum, pentru că ai la dispoziție toate detaliile leasingului operațional, dar și diferențele importante dintre acesta și cel financiar, poți face cele mai bune alegeri pentru tine și/sau firma ta.

Sursă foto: Shutterstock